Polish Language episode
(How do I know I’m an alcoholic?)

AA Krok Pierwszy Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

Step One – We admitted we were powerless over alcohol – that our lives had become unmanageable.

Karolina